Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschapsraad van obs De Woldstroom

Op elke school worden belangrijke beslissingen genomen. Beslissingen die direct te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven. Maar ook beslissingen die betrekking hebben op de school als geheel.

Maar wie is verantwoordelijk voor die beslissingen? De directie neemt de beslissing, maar moet ook luisteren naar de medezeggenschapsraad. Zo hebben ouders en leerkrachten dus ook invloed op die besluitvorming.

De medezeggenschapsraad van OBS de Woldstroom bestaat uit 3 gekozen personeelsleden als vertegenwoordigers voor de personeelsgeleding en 3 gekozen ouders als vertegenwoordigers voor de oudergeleding. De MR-leden worden door hun achterban gekozen.

De gezamenlijke inbreng is van belang voor het borgen van de kwaliteit van het onderwijs van de school.

Sinds 2007 hebben medezeggenschapsraden meer bevoegdheden gekregen door de ingevoerde Wet MedezeggenSchap op scholen. In deze Wet worden onder andere de bevoegdheden van de medezeggenschapsraad beschreven.

 De MR heeft zowel instemmings- als adviesrecht en de leden zitten zonder last of ruggespraak in de MR. Dat wil zeggen dat zij hun eigen verantwoordelijkheid hebben bij de standpuntbepaling en niet verplicht zijn een stemadvies van de achterban over te nemen.

Zeven keer per jaar heeft de Medezeggenschapsraad een vergadering. Deze vergadering is openbaar, maar heeft ook een besloten gedeelte. De notulen en agenda zijn op school in te zien. Indien u geïnteresseerd bent in de medezeggenschapsraad of u wilt een vraag stellen aan de medezeggenschapraad, kunt u contact opnemen met één van onderstaande leden via mr.obsdewoldstroom@stichtingpromes.nl

MR-leden schooljaar 2019-2020

Personeelsgeleding: 

Klarien Witteveen 

Erik Koppers

Tea van Veen 

 

Oudergeleding: 

Rudi Tenkink 

Barry Tuinstra 

Vacature 

 

Documenten

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.